ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου
Ασφάλεια Κατοικίας
Οχήματα Επιχειρήσεων
Ασφάλεια Σκάφους
Ενοικιαζόμενα Οχήματα
Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας
Αστική Ευθύνη Επιχείρησης
Ασφάλεια Οικογένειας
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας
Ασφάλεια Παιδιού
Ασφάλιση Μεταφορών
Ασφάλεια Υγείας
Ασφάλιση Πιστώσεων
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Αποταμιευτικά Προγράμματα
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Ασφάλιση Φόρου Κληρονομιάς

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το αυτοκίνητο μας είναι πολλά περισσότερα από τέσσερις τροχοί. Είναι το περιουσιακό μας στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς και η οικογένειά μας για τις μετακινήσεις μας. Είναι αυτό που κάνει πιο άνετη την καθημερινότητά μας.

Δεν έχει σημασία πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό μας. Σημασία έχει ότι πρέπει πάντα να αισθανόμαστε ασφαλείς και να νοιώθουμε τη σιγουριά για την επιλογή της ασφαλιστικής μας εταιρίας.
Η ασφάλεια του οχήματος μας, πέρα από υποχρεωτική, είναι και απαραίτητη για την προστασία μας αλλά και την προστασία των υπολοίπων οδηγών και πεζών. Όσο προσεκτικοί και αν είμαστε, υπάρχουν συνεχώς κίνδυνοι τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να ελέγξουμε.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας, η ΑΞΙΟΝ είναι δίπλα σας για να σας προτείνει υπεύθυνα το πρόγραμμα ασφάλειας αυτοκινήτου που ταιριάζει στις επιθυμίες σας και στον προϋπολογισμό σας με καλύψεις :

Ίδιες Ζημιές (μικτή ασφάλιση)
Ασφάλιση Πυρός (πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός)
Ολική ή και μερική κλοπή
Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρα, σεισμός, κατολισθήσεις, κ.ά.)
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ενέργειες από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
Θραύση κρυστάλλων
Νομική προστασία
Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Προστασία Bonus / Malus
Φροντίδα Ατυχήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Είναι όμορφο να αισθάνομαι ασφαλής για αυτά που με κόπο δημιούργησα !

Η ανάγκη προστασίας των κόπων μιας ολόκληρης ίσως ζωής, που με μια λέξη ονομάζεται ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ αποτελεί, πρέπει να αποτελεί, πρώτη προτεραιότητα κάθε ανθρώπου και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να λύσει κάθε συνετός άνθρωπος.

Κόποι ολόκληρης ζωής κινδυνεύουν από κινδύνους όπως ο σεισμός, η φωτιά, η πλημμύρα κ.α. που απειλούν να μετατρέψουν μέσα σε λίγη ώρα σε ερείπια αγαθά υπέρτατης οικονομικής και συναισθηματικής σπουδαιότητας με τα οποία σας συνδέουν ισχυροί συναισθηματικοί και οικονομικοί δεσμοί, αφού για να γίνουν χρειάστηκαν κόποι, ξενύχτια και συνεχής αγώνας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Με ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας/κατοικίας έχετε καλύψεις όπως :

Πυρκαγιά – Κεραυνός
Σεισμός και / ή πυρκαγιά από Σεισμό
Ζημίες από καπνό
Πυρκαγιά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάμνους
Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, συσκευών υγραερίου
Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης - απομάκρυνσης συντριμμάτων
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Ζημίες από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού
Κλοπή περιεχομένου από διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές λόγω διάρρηξης
Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά,έκρηξη, διαρροή νερού
Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης
Βραχυκύκλωμα
Απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη
Θραύση κρυστάλλων θυρών & παραθύρων
Καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στη δανειακή σύμβαση του δανειολήπτη με τη τράπεζα υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση και είναι αυτή της ασφάλισης του ενυπόθηκου ακινήτου για μια ομάδα κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στο ακίνητο, μέχρι και την ολοσχερή καταστροφή του.

Η εγκύκλιος 462 της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζει ότι, οι δανειολήπτες δεν είναι υποχρεωμένοι να να ασφαλίζουν το ενυπόθηκο ακίνητο μέσω της τράπεζας που τους χορηγεί το δάνειο. Η κάθε τράπεζα οφείλει να αποδέχεται οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αρκεί να περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σου προσφέρει την ταξιδιωτική βοήθεια που χρειάζεσαι στο ταξίδι σου, στην Ελλάδα είτε σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Με τις ταξιδιωτικές καλύψεις του προγράμματος που θα επιλέξεις σου δίνει τις λύσεις για συνηθισμένα απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευών και εγγράφων ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού ή και για πιο σοβαρά απρόοπτα γεγονότα όπως είναι μια ασθένεια ή κάποιο ατύχημα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για να έχετε ένα ταξίδι επαγγελματικό ή διακοπών, προγραμματισμένο ή έκτακτο η ΑΞΙΟΝ μπορεί να σας προσφέρει ένα ασφαλιστήριο ταξιδιωτικής ασφάλισης ώστε να προβλέπει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα με καλύψεις όπως :

Ακύρωση αναχώρησης
Αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης, συνεπεία αιφνίδιας ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου του Ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες & δαπάνες νοσηλείας, σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος.
Υγειονομικός επαναπατρισμός
Διακοπή του ταξιδιού & επαναπατρισμός, κατόπιν νοσηλείας στο ταξίδι.
Διακομιδή
Διακομιδή στο πλησιέστερο κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή Νοσοκομείο.
Αποσκευές
Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, λόγω καθυστέρησης πλέον των 6 ωρών.
Καθυστέρηση πτήσης
Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης, για έξοδα πρώτης ανάγκης.
Μεταβίβαση μετρητών
Μεταβίβαση μετρητών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Προσωπικό Ατύχημα
Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
24/7 Βοήθεια και εξυπηρέτηση
Βοήθεια & εξυπηρέτηση 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο όπου κι αν βρίσκεστε, με ένα απλό τηλεφώνημα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιώτη ή οικογενειάρχη, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, της συζύγου, των παιδιών του, λοιπών συγγενών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με αυτόν. Η ασφάλιση αυτή απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από το άγχος κάποιας "άτυχης στιγμής".

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η ασφάλιση καλύπτει περιπτώσεις :

Α. που έχουν σχέση με την οικογενειακή τους ζωή όπως : Β. Από τη λειτουργία της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας του για ατυχήματα :
Κατά την κίνησή τους σαν πεζοί
Από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, έκρηξη, ρήξη λέβητα, αλλά μόνο για σωματικές βλάβες
Σαν επιβάτες κάποιου δημόσιου μεταφορικού μέσου
Από θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενής, διαρροή νερού
Από την κυριότητα ή κατοχή γάτας ή σκύλου
Από τη λειτουργία ανελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι συντηρείται τακτικά, από εξειδικευμένο τεχνικό
Από την ερασιτεχνική ενασχόληση με οποιοδήποτε άθλημα (εκτός των μηχανοκίνητων)
Από δηλητηρίαση από τρόφιμα ή ποτά που καταναλώθηκαν στην κατοικία, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τρεις (3) τουλάχιστον παθόντες από το ίδιο γεγονός
Από την οδήγηση ποδηλάτου
Από πράξεις ή παραλείψεις του μόνιμου ή ημερήσιου προσωπικού, που απασχολείται στην κατοικία, καθώς και των φιλοξενούμενων – επισκεπτών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Το σκάφος αναψυχής μικρό, μεγάλο, φουσκωτό, πλαστικό, ξύλινο είναι τρόπος ζωής και αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας. Το σκάφος μας προσφέρει μια αίσθηση ελευθερίας, είναι αυτό που χαρίζει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Οι κίνδυνοι όμως που το απειλούν είναι πολλοί περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο λόγω του χώρου που κινείται και της πολυσύνθετης κατασκευής του.

Στην Ελλάδα με το νόμο Ν. 2743/1999 όλα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά, μηχανοκίνητα και μη , έχουν την υποχρέωση για ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Σκαφών. Τα ελάχιστα όρια κάλυψης που ορίζει ο νόμος είναι τα εξής :

- Για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγια ή οποιοδήποτε άλλο ατύχημα : ανά άτομο και περιστατικό 3.000.000 €

- Για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα : ανά άτομο και περιστατικό 600.000 €

- Για δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής στην οποία προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση : ανά γεγονός 600.000 €

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η έμπειρη ομάδα της ΑΞΙΟΝ Α.Ε. μπορεί να σας προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης του σκάφους σας σε καταπληκτικές τιμές με καλύψεις όπως :

Αστική Ευθύνη (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) με

-Κάλυψη Θανάτου και Σωματικών Βλαβών
-Κάλυψη Υλικών ζημιών
-Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης
Νομική Προστασία Σκάφους
Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά

Ίδιες Απώλειες / Ζημιές με :

-Κίνδυνοι της θάλασσας (σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη, κακοκαιρία κ.α.)
-Πυρκαγιά
-Κλοπή*
-Κακόβουλες ενέργειες
-Έκρηξη
-Πειρατεία
-Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό κ.λ.π
Κάλυψη Άξονα και της Προπέλας
Κάλυψη Μηχανικών Βλαβών
Κάλυψη Ίδιες ζημιές σκάφους κατά την μεταφορά με τρέιλερ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ένα δικηγόρο στο πλευρό του... με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί να έχει, όποιος έχει επιλέξει τη κάλυψη της Νομικής Προστασίας.

Κάποιες φορές η αμέλεια, η απροσεξία ή και η αδιαφορία κάποιων γίνεται αιτία να θιγούν τα συμφέροντας μας. Έχοντας τη κάλυψη της Νομικής Προστασίας, έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικίσουμε απαιτήσεις.

Σήμερα η Νομική Προστασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων, δίνοντας τους την ευκαιρία να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουν απαιτήσεις ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους από διάφορες κατηγορίες ή και διεκδικήσεις.

Η Οικογενειακή Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά ακόμη του παρέχει την υπεράσπισή του σε ποινικά δικαστήρια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια η Ακίνητη Περιουσία έχει δεχθεί μεγάλο φορολογικό βάρος, με αποτέλεσμα η μεταβίβασή της στις επόμενες γενιές να προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Έχουν πάρει μορφή "χιονοστιβάδας" οι περιπτώσεις αποποίησης κληρονομιάς, λόγω της αδυναμίας των κληρονόμων να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζονται στους κληρονόμους (παιδιά, συζύγους κ.α.) οι περιουσίες, ιδιαίτερα δε περιουσίες μεγάλης αξίας. Με την ασφάλιση φόρου κληρονομιάς, ο φόρος θα πληρωθεί από το ασφαλιστήριο και η περιουσία θα μεταβιβαστεί ομαλά στους κληρονόμους.

Η ασφάλιση Φόρων Κληρονομιάς είναι μια πράξη "σοφίας", γιατί με τον τρόπο αυτό οι κληρονόμοι θα αποφύγουν ενδεχομένως κάποιο δανεισμό,  ρευστοποίηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου σε πολύ χαμηλή τιμή και στην χειρότερη περίπτωση την αποποίηση της κληρονομιάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε αναλυτικά ότι θέλετε να πληροφορηθείτε για το δικό σας Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο φόρου Κληρονομιάς.

.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο

    210 5150080

    ή στο

    210 5150028